PRESENTACIÓ

Celebrem que hagueu decidit entrar a la web de l'Associació de Veïns Vilatans de Breda i us donem la benvinguda.

L'Associació (AVVBreda) és una entitat oberta a tots el veïns i veïnes. Es té com a propòsit donar veu a les inquietuts, qüestions i dificultats de les famílies de la nostra vila; així com promoure la part social, lúdica, cultural i esportiva amb les diferents activitats que s'ofereixen.

Esperem que la web sigui un bon canal de comunicació per a tots els veïns i veïnes, on oferim informacions diverses com les activitats, reivindicacions actuals, a més del que esdevingui.

Junta Directiva de l'Associació de Veïns Vilatans de Breda.

                                      ------------------------------------

Actual Junta Directiva:
                               
                   President:  Antoni Montes

            Sot-President:  Josep Pujolràs Masó

                   Secretari:  Joan Polls Timonet

                   Tresorer:   Josep Tornés Nonell 

                     Vocals:   Joan Josep Morales Riera

                                    Dolors Turón Mora

                                    

                                
                                
                                
                                 
                                  
                                  
                                 

Col·laboradors