Historial de cartells d'edicions anteriors

16a edició, any 2018

      

15a edició, any 2017

 

14a edició, any 2016

 

12a edició, any 2014