FIRA D'ENTITATS

Participació des de  la 1ª edició de la Fira a l'any 1991 fins a l'actual.
Formem part del grup d'Entitats fundadores.
Hem sigut membres  de la Comissió Organitzadora de la Fira. (1997 i 1998)

Col·laboradors